Akty prawne

  • USTAWA Z DNIA 30 CZERWCA 1995 R. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA CHRZESCIJAN BAPTYSTÓW W RP
  • PRAWO WEWNĘTRZNE KCHB - UCHWAŁA XXVII KRAJOWEJ KONFERENCJI KOŚCIOŁA
  • USTAWA Z DNIA 17 MAJA 1989 R. O GWARANCJACH WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA
  • KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY, (ŚLUBY ZE SKUTKIEM W PRAWIE CYWILNYM)
  • STANOWISKO KOŚCIOŁA W SPRAWIE DOKUMENTU CHRZEST - SAKRAMENT JEDNOŚCI...
  • STANOWISKO KOŚCIOŁA W SPRAWIE MAŁŻEŃSTWA I RODZINY