Pytania o protestantyzm

Często spotykamy się z wieloma pytaniami o protestantyzm. Oto odpowiedzi na najpopularniejsze z nich.

Pytania o protestantyzm

Czy katolik (katoliczka) może wziąc ślub z protestantką (protestantem)?

M. Wichary
Odpowiedź: Kościoły bardziej tradycyjne (w Polsce zazwyczaj w swej nazwie noszą przymiotnik „ewangelicki”) są w tej sprawie przyzwalające. Nie wydaje mi się przy tym, by wynikało to z jakiejś głębi zrozumienia wspólnej z katolikami tożsamości. Raczej, niestety, wynika to z rozprężenia własnej dyscypliny kościelnej i niechęci do stawiania swym...

Czy protestanci to chrześcijanie?

M. Wichary
Odpowiedź: Tak. To według powszechnie przyjętych definicji chrześcijanie. Najbardziej popularna definicja kościoła chrześcijańskiego to zgoda na niceańsko-konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary („Wierzę w Boga Ojca wszechmogacego…”), które swą formułą trynitarną i chrystologiczną (czyli określającą naturę Boga jako Trójjedynego i Chrystusa jako...

W co wierzą protestanci?

M. Wichary
Odpowiedź: Podstawowe zasady wiary protestantyzmu Zasada formalna i materialna. Protestanci kierują się dwiema podstawowymi zasadami, nazywanymi zasadą formalną i materialną. W skrócie można je przedstawić nastepująco: Zasada formalna: Gdzie jest prawda? Odpowiedź: Biblia (patrz poniżej sola...

Czym różni się kościół protestancki od katolickiego?

M. Wichary
Odpowiedź: Choć wierzymy w tego samego Boga co katolicy (trójjedynego, wszechmocnego Stwórcę Nieba i Ziemi), różnimy się w spojrzeniu na to, jak należy Mu służyć: Wierzymy, że tylko Pismo Święte, a nie kościół, który często błądził, jest nieomylne. Dlatego nie uznajemy autorytetu papieży. Wierzymy, że tylko Jezus Chrystus, odwieczny Boży Syn, ma...

Dlaczego protestanci mówią “nabożeństwo” zamiast “msza”?

M. Wichary
Odpowiedź: Dlatego, że msza i nabożeństwo to dwa różne wydarzenia. Msza w teologii katolickiej to zgromadzenie kościoła połączone z rytuałem przeistoczenia (transsubstancjacji), czyli zamiany przez kapłana chleba i wina w ciało i krew (fizyczne) Jezusa Chrystusa. Kiedykolwiek ów rytuał ma miejsce, ma miejsce msza. I tak np. nabożeństwa majowe...