Witamy serdecznie
na stronie Zboru
Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Nakle nad Notecią.

Jesteśmy społecznością
ludzi wierzących w Ewangelię
- w Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym,
jaką głosił Jezus Zbawiciel
i jego apostołowie,
spisaną na kartach Nowego Testamentu.

Przeżyliśmy wyjątkowe chwile podczas monodramu wystawionego przez Cieszkę Żółtko w kwietniu 2022 roku. Zaczerpnął z niniejszej sztuki każdy z obecnych na sali Nakielskiego Ośrodka Kultury. Zachęcamy do wysłuchania audiobooka pt. Twarzą w Twarz

Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu
naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Jemu chwała i teraz, i na wieczne czasy. Amen

II List Apostoła Piotra 3,18

PODSTAWOWE ZASADY
TEOLOGII PROTESTANCKIEJ
sformułowane w XVI wieku

TYLKO PISMO
Sola scriptura

TYLKO WIARA
Sola fide

TYLKO ŁASKA
Sola gratia

TYLKO CHRYSTUS
Solus Christus

TYLKO BOGU CHWAŁA
Soli Deo gloria

II List do Koryntian 5,9-10:

19 A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga.
20 Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.
21 Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków.
22 Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy.
23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga;
24 A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie.
25 Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów;
26 Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa.
27 Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary.
28 Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa.
29 Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy też nie pogan? Istotnie, i pogan;
30 Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę.
31 Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże! Przeciwnie, utwierdzamy prawo.

List do Rzymian 3,19-31, Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Toruń 2013, s. 195

Słowa Apostoła Pawła z I Listu do Koryntian 1,21-25:

„21 Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia zbawić tych, którzy wierzą.
22 Gdyż Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości.
23 My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem;
24 Lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa – moc Bożą i mądrość Bożą.
25 Głupstwo Boże bowiem jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska, I List Świętego Pawła Apostoła do Koryntian, Fundacja Wrota Nadziei, Toruń 2013, s. 210-211.

Większość narodu Izraela wyczekuje „pierwszego” przyjścia Mesjasza. Radością dla chrześcijan jest fakt, że na świecie jest tak wielu Żydów Mesjanistycznych, którzy wierzą w Boże Słowo zawarte w Nowym Testamencie i wraz z chrześcijanami z pozostałych narodów wyczekują drugiego przyjścia Mesjasza Yeshua (Jezusa).

Poniżej świadectwa przedstawicieli społeczności żydowskiej, którzy wyznają Pana Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza, swego Pana i Zbawiciela.

Close Menu