Witamy serdecznie
na stronie Zboru
Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Nakle nad Notecią.

Jesteśmy społecznością
ludzi wierzących w Ewangelię
- w Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym,
jaką głosił Jezus Zbawiciel
i jego apostołowie,
spisaną na kartach Nowego Testamentu.

Szukajcie Pana,
póki może być znaleziony;
wzywajcie go, póki jest blisko
Księga Izajasza 55,6

PODSTAWOWE ZASADY
TEOLOGII PROTESTANCKIEJ
sformułowane w XVI wieku

TYLKO PISMO
Sola scriptura

TYLKO WIARA
Sola fide

TYLKO ŁASKA
Sola gratia

TYLKO CHRYSTUS
Solus Christus

TYLKO BOGU CHWAŁA
Soli Deo gloria

Prawda Biblijna
wybrany fragment:

19 A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga.
20 Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.
21 Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków.
22 Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy.
23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga;
24 A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie.
25 Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów;
26 Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa.
27 Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary.
28 Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa.
29 Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy też nie pogan? Istotnie, i pogan;
30 Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę.
31 Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże! Przeciwnie, utwierdzamy prawo.

List do Rzymian 3,19-31, Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Toruń 2013, s. 195

Drodzy, Kochani i Umiłowani!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w Nabożeństwach.

25 kwietnia br. Nabożeństwo odbędzie się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego KURSAL w Nakle nad Notecią.

Na najbliższe i na kolejne Niedzielne Nabożeństwa zgromadzimy się niezmiennie o godzinie 10:30.

W sytuacji jakichkolwiek zmian związanych z funkcjonowaniem nakielskiej społeczności chrześcijan baptystów informować będziemy ze stosownym wyprzedzeniem.
 

Ufajmy Panu w tych dniach, miejmy baczenie na innych, „bądźmy zwierzchnościom i władzom posłuszni i gotowi do wszelkiego dobrego uczynku”.

Pamiętajmy w modlitwie o osobach w gronie podwyższonego ryzyka – seniorach, chorych, osłabionych i dzieciach. Bądźmy zbudowaniem w miejscach, w których nasz Pan nas stawia.

Z braterskimi „uściskami”
Rada Zboru
Close Menu